1. Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Korunması

İşbu gizlilik politikasında belirtilen kişisel bilgiler, tek bir kişiyi tanımlamak veya bu kişiyle iletişim kurmak için kullanılan verilerdir. Farika ile çevrimiçi iletişim kurduğunuzda kişisel bilgilerinizi temin etmeniz istenebilir ve bu durumlarda Farika, temin edeceğiniz verilerinizi korumayı taahhüt eder. Sizden istenilen kişisel bilgileri bize vermek zorunda değilsiniz, ancak vermemeyi tercih etmeniz durumunda, ürün veya hizmetlerimizi size sunamayabilir veya sorularınızı cevaplandıramayabiliriz. Farika olarak, kişisel bilgilerinizi korumayı ve bu bilgilerin yalnızca istekleriniz doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Farika, müşteriler ve diğer şirketlerin kişisel bilgilerinin doğru şekilde kullanılması ve çalışanlarının bu hususta bilinçlendirilmesine önem gösterir. Küresel çapta faaliyetleri bulunan Tam Bilişim Teknoloji Ticaret LTD şirketi kapsamında faaliyet gösteren Farika bünyesinde bulunan veri tabanlarına kişisel bilgilerinizi toplaması ve/veya kaydetmesi, bunları diğer firmaları ile paylaşması ve işbu gizlilik politikasına uygun olarak kullanabilmesi mümkündür.

2. Kişisel Bilgilerin Kapsamı

Bu gizlilik politikasını sunmaktaki amacımız, Farika’nın Farika shop için uygulayacağı çevrimiçi kişisel bilgi koruma ilkeleri ve bu internet sitesinde sizin takdirinize bağlı olmak üzere hakkınızda kişisel bilgi toplanması ile ilgili olasılıklar hakkında sizi bilgilendirmektir. Aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden diğer çevrimdışı kişisel bilgilerin toplanması ilkeleri hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

Farika içerisinde sizden talep edilebilecek kişisel bilgileriniz adınız, yazışma adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, iletişim tercihleriniz ve kredi kartı bilgilerinizi de içeren çeşitli bilgilerdir. İçeriklerinizi BMW online ürünlerini kullanarak aile ve arkadaşlarınızla paylaştığınızda, bu kişiler ile ilgili vermiş olduğunuz ad, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgiler de toplanabilir. Farika, taleplerinizi yerine getirmek, ilgili ürün ve hizmetleri sağlamak ve/veya dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla gerektiğinde bu kişisel bilgileri kullanabilir.

NOT: Farika ve bağlı şirketlerimiz tarafından işletilen internet siteleri  üzerinde, söz konusu internet sitesi ile ilgili belirli kişisel bilgi koruma bilgilerine yer verilmesi mümkündür. Özel internet sitelerinde (örn. yalnızca satıcı ve perakendecilerin erişebildiği internet siteleri) ve yalnızca çalışanlarımız (mevcut veya gelecekteki) için oluşturulan internet sitelerinde, benzer şekilde söz konusu internet sitesi ile ilgili belirli veri koruma bilgilerine yer verilmesi mümkündür. Farika bağlı şirketleri tarafından yönetilen internet sitelerinde de, kendilerine ait çevrimiçi koruma ilkeleri mevcuttur.

3. Kişisel Bilgileriniz

Yalnızca gerçek anlamda sizi ilgilendirecek bilgileri göndererek ürün ve faaliyetlerimizi ilgi alanlarınıza uygun hale getirme olanağı tanıyacağı için, bize sağlayacağınız kişisel bilgiler sizlere daha iyi bir hizmet sunmamızı sağlar. Sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bildirimleri almamak için tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman tarafımızdan size bu tür bilgi akışını durdurabilirsiniz. Aşağıda topladığımız kişisel bilgi öğelerinin bir listesi bulunmaktadır.

Bilgiler sizin tarafınızdan açık bir şekilde temin edilir:

Siparişinizi işleme alabilmemiz için, Farika’ya kayıt yapmanız ve belirli kişisel bilgilerinizi sunmanız istenir. Adınız, doğum tarihiniz, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız bu bilgilere örnektir. Hizmet veya tekliflere, yalnızca Farika’ya kaydolduktan sonra erişebilirsiniz. Kaydınız ve sipariş bilgileriniz, en iyi hizmeti sunmak için Tam Bilişim Teknoloji Ticaret LTD şirketleri arasında paylaşılacaktır. Farika’a kaydolurken verdiğiniz Farika özel veri koruma bilgileri, bu kayıt verileri ile ilgilidir.

Kullanıcı hakkı:

Farika’daki “hesabım” seçeneği üzerinden halihazırda sistemimizde saklanan kişisel bilgilerinizi inceleyebilir / değiştirebilirsiniz.

Tarafımızdan otomatik olarak toplanan bilgiler:

İnternet sitemizin bütünlüğünü korumak ve içeriğindeki alanları kişisel ihtiyaçlarınıza uyarlamak için çerezler ve işaretler gibi genel internet teknolojilerini kullanıyoruz.

Farika veri tabanlarına kişisel bilgilerinizi kaydetmeleri ve/veya toplamaları mümkündür.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, üçüncü taraf şirketlerinin belirli anonim bilgileri toplamasına izin veriyoruz. Bu şirketler, ilginizi çekmesi muhtemel ürün ve hizmetler hakkında reklamlar sunmak için, bu internet sitesi veya diğer internet sitelerini ziyaret ettiğinizde kişisel olarak tanımlanmayan bilgileri toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir veya açıklayabilirler. Bu şirketler, söz konusu bilgileri toplamak için genellikle çerez veya üçüncü taraf web işaretlerini kullanırlar. Tarafımızdan da toplanabilecek, kullanılabilecek, aktarılabilecek veya açıklanabilecek söz konusu kişisel olmayan bilgilere ve bunların nasıl kullanılabileceğine dair bir takım örnekler aşağıda verilmiştir:

Müşteri davranışının daha iyi anlaşılabilmesi ve ürünleri, hizmetleri ve tanıtımı iyileştirmek için meslek, dil, posta kodu, bölge kodu, eşsiz aygıt tanımlayıcı, başvuru URL’si, konum ve ürünün veya hizmetin kullanıldığı zaman dilimi gibi bilgiler;

Müşteri etkinlikleri ile ilgili bilgiler ile birlikte diğer ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgiler;

Arama sorguları da dahil hizmetlerin tarafınızdan nasıl kullanıldığı ile ilgili ayrıntılar;

Uygulama geliştiricilerin uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, açık izninizi alarak, aygıtınızı ve uygulamalarınızı nasıl kullandığınız ile ilgili bilgiler.

Bu davranışsal reklamcılık uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

4. Üçüncü Taraflara İfşa

Hakkınızdaki kişisel bilgiler üçüncü taraflara kiralanmaz veya satılmaz. Farika, verileri Tam Bilişim Teknoloji LTD ve iştirakları ile paylaşma hakkını saklı tutar. Farika, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki kuruluşlara iletebilir:

Bizim adımıza çalışan şirketler:

Belirli ticari faaliyetleri bizim adımıza gerçekleştirmeleri için başka şirketler ile çalışıyoruz. Süreç içerisinde belirli durumlarda, kişisel bilgilerinize erişim gerekli olabilir. Bu şirketleri, bilgileri yalnızca belirlenen hizmetlerin temin edilmesinde kullanma konusunda yönlendiriyoruz. Hizmetin sağlanması için gerekli olmadığı müddetçe, şirketlerin bilgileri üçüncü taraflara iletmeleri yasaktır. Bu ticari faaliyetler içerisinde siparişlerin yerine getirilmesi, makbuz, puan ve indirimlerin işleme alınması, müşteri anketlerinin gerçekleştirilmesi ve bilgi yönetimi görevleri yer alır. Ayrıca, belirli hizmet tedarikçilerine genel bilgilerden oluşan derlemeler sunuyoruz.

Bağlı şirketlerin ve ortakların web sayfaları:

Farika, özel teklifler sunan ve bağlı şirketlerin internet sitemiz üzerindeki web sayfalarında ortak promosyon kampanyaları yürüten ortak şirketlere kişisel bilgilerinizi iletebilir. İnternet sitelerinde, kullanıcılar, bu tür kişisel bilgiler sunmaları istendiğinde, bu bilgi paylaşımı hakkında bilgilendirilirler. İlgili ortak şirketin bu şekilde iletilen bilgileri kullanması, ortağın kendi veri koruma esaslarına tabidir. Kişisel bilgilerinizi iletmeden önce bu bilgilerin tamamını okumanızı öneriyoruz.

Şirket devirleri:

Farika, şirketimizin veya varlıklarımızın satılması veya devredilmesi, diğer bir şirketle birleşme durumunda kişisel bilgilerinizi kısmen veya tamamen devretme hakkını saklı tutar. Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, kısmen veya tamamen satılması veya devredilmesi halinde, Farika size kişisel bilgilerinizin devredilmesini reddetme seçeneği sunacaktır. Bazı durumlarda bu, yeni şirketin daha önce Farika tarafından sağlanan hizmet ve ürünleri sağlamayacağı anlamına gelebilir.

Onayınız:

Aşağıda belirtilen yasal yürütme ve koruma durumları haricinde her durumda, Farika kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa etmek için açık onayınızı isteyecektir. Örneğin Farika, bir üçüncü taraf ile birlikte özel bir teklifte bulunabilir veya ödüllü yarışma başlatabilir; bu durumda, size kişisel bilgilerinizin söz konusu üçüncü tarafa iletilip iletilemeyeceği size sorulur.

Yasal yürütme:

Farika, kişisel bilgilerinizi kanunlara, kararnamelere ve mahkeme kararlarına uymak, kamu kuruluşları tarafından yürütülen soruşturmalarda işbirliği sağlamak, dolandırıcılığı önlemek veya Tam Bilişim Teknoloji Ticaret LTD’in, bağlı şirketlerinin haklarını savunmak veya korumak amacıyla kişisel bilgilerinizi onayınızı almadan üçüncü taraflara ifşa etme hakkını saklı tutar.

Koruma:

Koşul ve şartlarımızı uygulamak veya işlemlerimizi veya kullanıcılarımızı korumak üzere ifşanın makul surette gerekli olduğuna karar vermemiz halinde kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

5. Kişisel Bilgilerinizin Korunması

Farika kişisel bilgilerinizi korumak için çeşitli idari, dahili ve teknik güvenlik tedbirleri uygular ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini ciddi bir şekilde sağlar.

Farika çalışanları, bu kontrol tedbirlerini anlamak ve bunlara uygun hareket etmek üzere eğitilirler. Bunlara ek olarak, çalışanların gizlilik politikası, kişisel bilgilerin korunması esasları ve standartlarını bilmeleri sağlanır. Kişisel bilgilerinizi korumayı görev edinmiş olsak da, sizin de almanız gereken tedbirler vardır. İnternet kullanımı esnasında kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli tüm önleyici tedbirleri almanızı tavsiye ederiz.

Bazı ürünleri, hizmetleri veya uygulamaları kullanırken veya bir forumda, sohbet odasında veya sosyal ağ hizmetinde kişisel bilgi ve içerik paylaştığınızda, bu kişisel bilgiler ve içerikler diğer kullanıcılar tarafından görülebilir, okunabilir, toplanabilir veya kullanılabilir. Bu gibi durumlarda paylaşmayı veya bildirmeyi seçtiğiniz kişisel bilgilerden siz sorumlu olursunuz.

Kişisel bilgilerinizin korunması için genel olarak kabul edilen endüstriyel standartları uygulamaktayız. Ancak belirtmemiz gerekir ki, internet üzerindeki hiçbir iletişim metodu %100 güvenli değildir. Bu sebepten ötürü, kişisel bilgilerinizi korumak için ne kadar çaba göstersek de, mutlak güvenliği garanti edememekteyiz.

Hizmetlerimizi kullanırken sizden bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Tarafınızdan hangi kişisel verileri topladığımız, ürün ve hizmetlerimizin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Örneğin;

– Adınız, Soyadınız, varsa unvanınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yer ve tarihiniz, mesleğiniz, gibi kimlik bilgileriniz,

– Adres, telefon, e-posta adresi, sosyal medya profili ile sizin yerinize iletişim kurabileceğimiz kişiler (ve bunların iletişim bilgileri) gibi iletişim bilgileriniz

– Ekonomik durumunuza ilişkin bilgiler, ödeme bilgileriniz gibi finansal bilgileriniz

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca toplanabilir, saklanabilir veya benzeri şekillerde işlenebilir. Bilgilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve bilgilerinize hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbiri alıyoruz.

[www.farikawebtasarim.com] tarafından toplanan kişisel bilgiler müşteri hesabı oluşturmanın yanı sıra sipariş işlemleri için de kullanılır. Verilerinizin reklam ve pazarlama açısından tavsiyelerde bulunmak gibi elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla kullanımı yalnızca açıkça onay vermeniz durumunda gerçekleştirilir.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kullanıyoruz. Bu hizmet sağlayıcıların tarafınıza verdikleri hizmetleri gerçekleştirebilmek amacıyla kişisel bilgilere erişimleri vardır. Verileriniz, gerek üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından gerekse tarafımızca, size açıklanan amaçlardan başka amaçlarla kullanılmaz. Ek olarak, söz konusu üçüncü taraflar işbu veri koruma beyanının yanı sıra KVK Kanunu uyarınca işlem yapmakla yükümlüdürler.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için izninizin gerektiği durumlarda, izninizi sonrasında geçerli olacak şekilde geri alabilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

– İşlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– İşleme amacını ve bilgilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerinin aktarıldığı kişileri bilme,

– Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme, kanuni şartları gerçekleşmişse silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin bilgilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla bilgilerinizin analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca, tarafınızla iletişime geçilmesine önceden onay vermiş olmanız durumunda dahi, sizinle iletişime geçilmesini reddetme hakkınız da bulunmaktadır. Bu haklarınızı nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi almak ve sair sorularınız için lütfen müşteri iletişim servisimizle temasa geçin.

E-posta: info@farikawebtasarim.com

Telefon: 0212 694 72 37

6. Kişisel Bilgilerinizin Doğruluğu ve Saklanması

Farika, kişisel bilgilerinizi doğru, tam ve güncel tutmanızı kolaylaştırır. Mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde kişisel bilgilerinizi işbu gizlilik politikasında özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklarız.

7. Çocukların Kişisel Bilgilerinin Korunması

İnternet üzerinde çocuklara ait kişisel bilgilerin korunması özel önem arz etmektedir. Farika, çocukların aileleri veya velileri açıkça onay vermediği müddetçe, çocuklar hakkında kasıtlı olarak bilgi toplamaz, kullanmaz veya ifşa etmez. Onaylanabilir aile veya veli rızasını önceden almadan bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı öğrenmemiz halinde, bu bilgiyi mümkün olan en kısa sürede silmeye çalışırız. Farika, ailelere ve velilere internette çocukları ile birlikte vakit geçirmelerini ve onların faaliyet ve ilgili alanlarına katılım göstermelerini tavsiye etmektedir.

8. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri ve Hizmetleri

Bazı Farika internet sitelerinde diğer internet sitelerine yönlendiren linkler mevcuttur ve bazı internet sitelerinde ise Farika internet sitesine yönlendiren linkler bulunur. Farika, bu internet sitelerinin veri koruma esaslarından sorumlu değildir. Farika, bu sitelerin gizlilik politikaları hakkında bilgi edinmenizi tavsiye eder.

9. İletişim Bilgileri

Farika internet sitesini kullanırken kişisel bilgilerinizin korunması hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz olması halinde, lütfen aşağıdaki adrese e-posta gönderin:

Servis e-postası: info@farikawebtasarim.com

Bize posta yoluyla da ulaşabilirsiniz:

Tam Bilişim Teknoloji Ticaret Limited Şirketi

Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:52/13 Şişli İstanbul

Farika çevrimiçi kişisel bilgi koruma yetkilileri, bu gizlilik politikası ile ilgili endişelerinizi azaltacak bir çözüm bulunmasında sizlere yardımcı olacaktır.

10. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Farika, işbu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu amaçla, işbu gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler, bu sayfa üzerinde yayınlanacaktır.